نظافت VIP

نظافت وی آی پی توسط پرسنل ۵ ستاره سه سوت دارای بالاترین سطح کیفیت

نظافت4 ساعت8 ساعتهر یک ساعت اضافه
نظافتچی آقا90,000 تومان140,000 تومان17,000 تومان
نظافتچی خانم100,000 تومان150,000 تومان19,000 تومان